Aksjonærkrav mot Røkke for en halv milliard

Kjell Inge Røkke bør betale minoritetsaksjonærene i Aker RGI en halv milliard kroner mer enn det Røkke selv har sagt seg villig til, går det fram av en verdivurdering av Aker gjort av professor Terje Hansen ved Norges Handelshøyskole.