Nødrop for aviser i økonomisk krise

Norske Avisers Landsforening (NAL) ber regjeringen øke årets produksjonstilskudd til avisene til samme nivå som i 1997, det vil si med omkring 40 millioner kroner.