Verftskrisen langt fra over

Rundt 1000 verftsarbeidere bare i Rogaland risikerer å være permitterte ved årsskiftet. Ekstraordinære midler til tiltak trengs.