• Karina Rose Mahan er opptatt av at nordmenn skriver riktig engelsk. - I dagens samfunn er god engelsk viktig i for eksempel jobbsammenheng, sier hun. Syed Ali Shahbaz Akhtar

Do you think you <i>can</i> good English?

Disse engelskfeilene gjør norske elever.