• Produsenter av kyllingkjøtt behandler ikke dyrene godt nok. Mattilsynet ha avdekket vesentlige regelbrudd i to av tre anlegg. Bransjen lover bedring.

Kyllingprodusenter behandler ikke dyrene godt nok

Produsenter av kyllingkjøtt behandler ikke dyrene godt nok. Mattilsynet har avdekket vesentlige regelbrudd i to av tre anlegg. Bransjen lover bedring.