• Dersom du har vært innleid til et firma fra et vikarbyrå sammenhengende i mer enn fire år, skal du i utgangspunktet (med unntak av enkelte yrker) regnes for å være fast ansatt hos innleier. colorbox

Har jeg rett til fast ansettelse?

Har jeg rett til fast ansettelse i det firmaet jeg er innleid til? En av Aftenbladets juridiske eksperter, Ann Mari Risvoll Kolstad svarer.