Akademikerne streiker ikke

LO, YS og Unio er i streik i stat og kommune. Det er ikke Akademikerne, den fjerde hovedsammenslutningen av arbeidstakerorganisasjoner.