Kritisk til statens finte mot nordsjødykkere

Stavanger-advokat Carl Gunnar Sandvold mener en utelukkelse av utlendinger på et så kryptisk og formelt grunnlag som innholdet av ordet «medlemskap» er direkte støtende.

Advokat Carl Gunnar Sandvold mener utenlandske nordsjødykkere er berettiget til kompensasjon.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

– Det var Pionérdykkernemnda som i sin tid fastsatte kriteriene for å få kompensasjon fra staten. Her fastslo nemnda enstemmig at det ikke var krav om medlemskap i folketrygden, forklarer advokat Carl Gunnar Sandvold til Aftenbladet.

Sandvold har rundt 40 års erfaring som advokat innenfor yrkesskader og har hatt saker for flere utenlandske dykkere og etterlatte til dykkere. Sandvold reagerer på at staten, ved Arbeids- og sosialdepartementet, trekker fram medlemskap i folketrygden som et krav for å få dykkerkompensasjon.

Les også

Dykkere får flere millioner i erstatning etter ekstremdykk fra norsk skip

Skadet i forsøksdykk

Stavanger-advokaten viser her til Pionerdykkernemnda som ble opprettet i 2004. Nemnda skulle motta og behandle søknader knyttet til kompensasjons- og oppreisningsordningen for pionerdykkere i Nordsjøen.

Nemnda trådte i kraft 1. juli 2004, og den bestod av sorenskriver Stein Husby, overlege Kari Todnem, diplomøkonom Ann Høgman, sjømannsprest Petter Skants og cand. Med. Odd H. Hellesøy.

Aftenbladet skrev i forrige uke om den irske nordsjødykkeren Patrick Stevens som nå får sin sak reist i Strasbourg.

Stevens hadde norsk sokkel som arbeidssted, deltok i forsøksdykk, ble skadet, men fikk ikke de samme kompensasjonene som de norske kollegene. Arbeids- og sosialdepartementet begrunnet dette med at kompensasjonsordningene var for dykkere som hadde medlemskap i folketrygden og opplyste til Aftenbladet:

«Det var et krav at vedkommende enten var medlem av norsk folketrygd på søknadstidspunktet, eller hadde vært medlem i perioden mellom 1965 og 1990. Vilkårene var like for både norske og utenlandske søkere.»

Staten må svare for hvorfor utenlandske nordsjødykkere er utelatt fra kompensasjonsordningene.

– Direkte støtende

I 2009 førte Carl Gunnar Sandvold en sak på vegne av 10 etterlatte etter tre tidligere britiske nordsjødykkere som hadde arbeidet på norsk sokkel. Etter at nemnda hadde avslått å gi de etterlatte kompensasjon, skrev Sandvold et brev til nemnda og viste til at nemndas leder, Stein Husby, hadde foretatt en innskrenkende tolkning av hvem som skulle få kompensasjon og satte som begrensning fullt medlemskap i folketrygden.

Da Sandvold krevde at nemnda skulle gjøre om avslaget, var nemnda enig i fortolkningen. Sandvold påpekte i brevet at Stortinget ikke under noen omstendigheter hadde uttrykt at kompensasjonsordningene begrenset seg til å gjelde norske dykkere. Sandvold skrev:

«Det er helt tilfeldig om de dykkerne som har fått skader har vært lenge eller kort tid i Nordsjøen, og det er også tilfeldig om det er nordmenn eller utlendinger. Felles for alle er at de har vært like viktige i pionerdykkertiden for at vi i dag kan høste av oljeformuen. En utelukkelse av utlendinger på et så kryptisk og formelt grunnlag som innholdet av ordet medlemskap er direkte støtende».

Les også

Menneskerettsdomstol tar saken til nordsjødykker

Fikk 12 millioner

Nemnda omgjorde deretter behandlingen av saken, og også Stein Husby sluttet seg til det som ble et enstemmig vedtak om å gi de etterlatte etter de tre britiske dykkerne kompensasjon. De etterlatte fikk utdelt 12 millioner kroner.

Ekspedisjonssjef Ragnhild Nordaas i Arbeids- og sosialdepartementet svarer slik på spørsmål om bestrider denne avgjørelsen om at etterlatte av utenlandske nordsjødykkere var berettiget til kompensasjon:

– Departementet har ikke anledning til å gå inn i eller vurdere enkeltsaker for nemnda. Hele poenget med opprettelse av nemnda er at de behandlet enkeltsaker på selvstendig og uavhengig grunnlag. Hvilke konkrete vurderinger de har gjort kan ikke departement uttale seg om. Departement peker imidlertid på at Stortinget satte som ett av vilkårene at søkerne hadde vært medlem av folketrygden.

– Akkurat – spørsmålet ble overlatt til nemnda som aksepterte at alle vilkår var tilstede i min sak. Om det var rett eller galt skal departementet ikke overprøve. Nemndas avgjørelser skjedde på et selvstendig og uavhengig grunnlag. Jeg kjenner ikke saken i Strasbourg, men dersom en del av anførselen er at like saker skal behandles likt, er det av klar interesse for saksøker å kunne vise til nemndas vedtak i min sak, mener advokat Carl Gunnar Sandvold.

Les også

Skadde oljearbeidere blir sak på Stortinget

Les også

Equinor stenger ned oljefelt

– Ikke krav om folketrygdmedlem

Ut fra erfaringene Sandvold selv hadde syns han det er merkelig at Staten henger seg på medlemskap i folketrygden som argument for å nekte Patrick Stevens og andre dykkere i samme situasjon dykkerkompensasjon.

– Pionerdykkernemndas klare standpunkt når det gjaldt de utenlandske dykkerne var at det ikke var krav om medlemskap i folketrygden. Da kan heller ikke staten bruke dette som argument og gå inn og juridisk overprøve det nemnda har bestemt seg for skal være gjeldende kriterier for kompensasjon. For yrkesskader er det ikke slik at det er noe krav om tre års medlemskap i folketrygden, understreker Sandvold.

Publisert: