Tidenes beste for Block Watne

Block Watne-konsernet fikk i fjor et overskudd på 112 millioner kroner av en netto omsetning på 1,16 milliarder. Aldri tidligere har selskapet oppnådd en bedre resultatgrad enn 9,6 prosent, og Forus-kontoret bidro sterkt til det, forsikrer distriktssjef Egil Skjæveland.