Rektor forstår frustrasjonen

Rektor Per Dahl forstår frustrasjonen som utspelar seg imediefagmiljøet ved Høgskulen i Stavanger.