Går sammen for å betjene oljeindustrien

Telenor-selskapet OilCamp AS har kjøpt 53 prosent av aksjene fra Gethelp AS og blitt hovedaksjonær i Gethelp Oil & Gas AS.