Opec lover stabil oljepris

Oljeetterspørselen vil øke kraftig fram til 2020, særlig frautviklingsland. Men Opec lover stabil oljepris likevel.