- Renteøkning rammer hardt

Konkurranseutsatt næringsliv i Rogaland går enda mer usikre tider i møte etter den siste renteøkningen fra Norges Bank. Resultatet kan bli utflagging.