Elkems resultat 150 millioner kroner dårligere

Elkem-konsernet hadde i 2000 et resultat etter skatt på 640 millioner kroner, mot 794 millioner kroner i 1999. Styret vedgår at alle mål ikke ble nådd, men er likevel tilfreds med resultatet.