- Urimelig med tilleggsskatt for valutalånerne

— Det var stor usikkerhet om hvordan skattereglene for private valutalån egentlig var, sier Tom Henning Slethei i Norsk Privatøkonomi.