- Forbausende fra Statoil

Når Statoil ikke vil deponere klimagass på Gullfaks, må oljeindustrien komme opp med andre klimavennlige alternativer.