Nytt selskap vil selge gass i hele Sør-Norge

Gasnor på Karmøy innleder fusjonsforhandlinger med Naturgass Vest i Bergen. Et fusjonert selskap vil selge flytende nedkjølt gass (LNG) til hele Sør-Norge.