Haugesund: Store penger skipsfart

Oppsamlet kapital etter det oppløste familierederiet ChristianHaaland preger fortsatt formuestoppen i Haugesund.