Regjeringen tar siste sprøytestikk

Stortingsflertallet vil prøve ut sprøyterom for narkomane, men regjeringen følger ikke opp og slipper trolig unna med det.