Jakter på investorer

Etter generalforsamlingen i Jærtegl AS i forrige uke arbeider selskapet etter en stram tidsplan for å reise kapital til investeringer i produksjonsutstyr til anslagsvis 15 millioner kroner. Det planlegges en aksjeemisjon på ni millioner.