Åsgard B-stans til oktober

Statoil må reparere 72 sveiseforbindelser i rørene på Åsgard-felteti Norskehavet. Driften på Åsgard B-plattformen blir stanset framtil midten av oktober.