Kreutzer: Ikke uventet fra Kredittilsynet

Storebrands direktør Idar Kreutzer sier at striden rundt Sampo-Storebrand langt fra er over selv om Kredittilsynet har gitt sin innstilling til Finansdepartementet.