Langåpent er «kjekt å ha»

Som man spør, får man svar. Forskning viser at forbrukerne sier «ja» til alle tilbud, også dem de ikke selv vil benytte seg av.