Kurstap for SR-Bank

Resultatet til Sparebank 1 SR-Bank hittil i år er preget av utviklingen i aksjemarkedene.