Budsjett for de rikeste, mener opposisjonen

Fremskrittspartiet er sterkt misfornøyd med Bondevik-regjeringensbudsjettforslag på flere punkter