Ingen kjemper for Braathens

1005 ansatte i Braathens på Sola risikerer å miste jobben. Iskyggen av Kværner får de lokalt liten støtte i kampen for å bergearbeidsplassene.