Lyse kan gi gass til heile landet

— Legging av gassrøyr frå Kårstø til Ryfylke og Nord-Jæren kan bli eit inspirerande føredøme for mange andre regionar i landet som ventar på naturgass.