To amerikanere på samme lag

Inntrykket av Phillips som et erke-konservativt amerikansk selskap innestengt lengst sør i Nordsjøen, blir kraftig revidert.