Posten valgte SAS på flytransport av post

Posten Norge har etter en offentlig anbudsrunde valgt SAS Cargo på flytransport av post. Ti tilbydere var med i konkurransen om å fly postsendinger på hele stamrutenettet i Norge, inklusive Svalbard, til en verdi av ca 170 millioner kroner årlig.