Seks søker toppjobb i Petroleumstilsynet

Magne Ognedal ønsker fortsatt å ha ansvaret for sikkerheten i oljå, og ligger sterkt an til toppjobben i det nye Petroleumstilsynet.