Bare Stortinget kan nå hindre rentekutt

Forslaget til statsbudsjett er ikke stramt nok til å utløse et rentekutt direkte, men det letter presset på Norges Bank.