Billig skole gir suksess

Ferske tall som Aftenbladet har innhentet, viser at mer penger ikkegir bedre faglige resultater i skolen.