Statoil på børs i sommer

Det er gode utsikter til at Statoil kan bli børsnotert tilsommeren. Energipolitikerne på Stortinget vedtok i går å gjøre altfor å holde fristen for stortingsbehandling 26. april.