OD slår ned på ulovlig overtid

Oljedirektoratet innkaller organisasjonene i Nordsjøen til møte forå få bukt med for høy overtidsbruk.