Fritz henger med hodet

Bedriftsledere i Tyskland ser stadig mindre lyst på den økonomiske fremtiden.