Rettstvister kan bli dyre for Kværner

Kværner kan komme til å tape over 1,7 milliarder kroner på rettstvister selskapet er involvert i, melder Dagbladet.