Helt nytt skattesystem for oljå

Det må lages et helt nytt oljeskattesystem som stimulerer til leting etter småfunn, og hvor oljeselskapene både tar større risiko og får mer av gevinsten.