Rosenberg-sjefen går av

Drøyt et år etter fusjonen mellom Aker og Kværner gårRosenberg-sjef Astor Nyborg av. Han skal ha blitt tilbudt en jobb iet annet selskap.