Norske lederlønninger på internasjonalt bunnivå

Bare kinesiske ledere tjener mindre enn norske ledere, viser en internasjonal undersøkelse. Men fortsatt har norske ledere til smør på brødet med en gjennomsnittlig inntekt på litt over 1,1 millioner kroner.