Aker RGI vil slå sammen Akers og Kværners verft

Aker RGI vil samle skipsbyggingsvirksomheten i Aker Yards og Kværner Shipbuilding i et nytt felleseid selskap.