Forhandler med EU

Norske fiskerimyndigheter skal i dag ha et kontaktmøte med EU-kommisjonen om innholdet i lakseavtalen. Øverst på dagsorden står et intenst norsk ønske om å få redusert minsteprisen EU har satt for norsk oppdrettslaks. Bakgrunnen er at markedsprisen i lengre tid har vært enda lavere.