Røkke eier 25 prosent av Kværner

En fersk aksjonæroversikt fra Kværner ASA viser at Aker Maritime eier 24,89 prosent av aksjene i selskapet. Det betyr at det bare er teorien som kan hindre Røkke i å blokkere for det forslaget til kriseløsning som det skal stemmes over torsdag.