Verdens første forsyningsskip med naturgass som drivstoff

De to første forsyningsskipene i verden med naturgass som drivstoff skal tas i bruk på norsk sokkel i Nordsjøen. De vil få redusert sine utslipp av nitrogenoksider (NOx) med 85 prosent.