Ledigheten opp 20 prosent

Fra desember til januar i år økte tallet på helt ledige i Rogalandmed hele 1402 personer, en økning på 20 prosent.