Oljeprisen ga økt overskudd på handelsbalansen

Overskuddet på handelsbalansen økte i januar, først og fremst fordi eksportverdien av olje har steget kraftig.