Bedrift har gitt jobb til 50

Siden 1998 har Jæren Industripartner hjulpet om lag 50 yrkeshemmede personer over fra trygd til lønnet arbeid.