Bedring for SDØE

Resultatet for Statens direkte økonomiske engasjement første halvår 2003 var 34,2 milliarder kroner, mens netto kontantstrøm til staten var 36,8 milliarder.