Bankansatte skuffet og forundret

De bankansatte er både skuffet og forundret over Konkurransetilsynets varsel om at DnB NOR-fusjonen kan bli stoppet.