Fare for storstreik fredag

15.000 offentlige ansatte kan gå i streik i morgen tidlig.P-vaktene er blant dem som streiker. Neste uke følger avisene.