Skole må avvise hørselshemmede

Gautesete skole med 430 elever må avvise elever som trenger teleslynge. Høyspentlinjen forstyrrer apparatene.